עמותת קרן מש"י

כתובת: חשין 13 באר שבע

08-6551655

meshi@okmail.co.il