קופה עירונית באר שבע

קופה עירונית באר שבע, על ידי עמותת קרן מש"י

הקופה הוקמה ע"י עמותת קרן מש"י שזה מכבר עוסקת בפעילות קהילתית לטובת תושבי העיר באר שבע והפריפריה מסביב. בין הפעילויות של הקרן הינה אחזקת משפחות חולים בבית החולים סורוקה בהסעדה בשבתות ובחגים. עזרה למשפחות ברוכות ילדים בתמיכות חד פעמיות.

הקופה מעוניינת להרחיב את הפעילות לנושאים נוספים החל מעזרה לצרכים רפואיים , עזרה שוטפת לשיקום כלכלי, עזרה להורים לצרכי פיתוח הילד. סיוע רפואי ופסיכולוגי לתמיכה נפשית.


העמותה

הינה קרן מש"י , הכורכת בתוכה בית מדרש המכיל בתוכו מספר פעילויות, כולל ,כולל לגמלאים, בית מדרש לבני נוער, בית מדרש לתלמידי כיתות היסודי בשעות אחר הצהריים, שיעורים לנשים במגוון נושאים לטובת המשפחה. מסגרות שיעורים לבני נוער. העומדים בראש העמותה הינם רב העמותה שמשמש כיו"ר העמותה ומס' חברי העמותה בתפקידים שונים. על פיהם מתקבלים החלטות באופן של שקיפות מוחלטת. בפעילות הקופה העירונית שותפים חברים נוספים שאינם חברי עמותה , רבנים חשובים בועדות כיושבי הועדות השונות וחברים נוספים אנשי שטח ובקרים על כל הפעילות .

התנהלות העמותה

אין צורך לציין את חשיבות שמירת היושר והסדר הנדרשת בכדי לנהל פעילות כה ענפה ומורכבת , מעצם היותה עוסקת בכספי ציבור שתרמו את כספם לטובת מטרת חסד. לכן העמותה מנוהלת ע"י משרד לניהול חשבונות ובקרה . המשרד יהיה רשאי להעיר את הערות הנדרשות לשמירת התנהלות תקינה. העמותה תמנה בשלבים מסויימים רואה חשבון כמבקר נוסף , גם שיבדוק את הדברים בעין נוספת וגם שימליץ את המלצותיו לייעול המערכת. ההתנהלות תהיה מנוהלת אומנם על פי כללי וחוקי המדינה אך בנוסף לכל כללי ההלכה החל מקבלת הכספים ועל לחלוקתם.

איסוף התרומות

א. תרומות טלפוניות דרך חיוב כרטיסי אשראי. 08-6551655

ב. קופות צדקה של העמותה.

ג. ע"י הרבנים ואנשי ציבור שיהיו אמונים על כך.

ד. הוראות קבע.

לעמותה יהיה מערך טלפניות מאויש במהלך היום שיקבלו את התרומות מהתורמים ויזינו אותם למחשבי העמותה. המערך יתוגבר על פי הצורך בתקופות הנדרשות. מספר הטלפון יהיה באמצעים הנוחים ביותר "כוכבית" ומספרים קליטים .שיפורסמו כל העת בפרסומים השונים.

**הקופות צדקה יאספו ע"י העמותה והן ע"י דרישת בעלי הקופות**

החזרי תשלום מס

כל תורם יקבל קבלה על סכום התרומה , ואכן העמותה תפעל על מנת שהתרומה תוכר לצורך החזרי מס. על מנת כך כל תרומה תתקבל ותכלול את על פרטי התורם, שם, כתובת, מס' תעודת זהות ומספרי טלפון. המערכת תהיה ממחשבת על מנת לשמור את כל מערך התרומות לכמה שנים על מנת שיוכלו להיות זמינים עד 7 שנים.